Cô giáo như mẹ hiền

 • Nguyễn Bá Miện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0383433308
 • Đặng Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0363204270
 • Vũ Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975304994
 • Phạm Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904409440
 • Lê thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0367297361
 • Vũ Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn khối 3 tuổi + Nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0345365414